Kalendarium

Sundsvalls Museum, 24 oktober
Vasamuseet, Stockholm 6 november

 

 


 

Välkommen till min hemsida

Jag är historiker och författare med stort intresse för det svenska 1600-talet. Min forskning behandlar tidens kulturella och sociala förhållanden, som hur tillvaron organiserades och fungerade runt om i riket, hur människor samspelade med varandra, vilka konflikter som uppstod, hur de drevs och löstes. Rättskipning, rättstänkande och social kontroll har stått i centrum för mina studier, liksom mentaliteter och sedvänjor. Mina forskningsfrågor bottnar i  ett intresse för människans villkor, som hur det kan ha varit att växa upp i en liten socken under stormaktstiden, att föda barn, driva ärenden på tinget, köpa och sälja varor, att ta en öl vid marknadsplatsen. Vem skulle jag själv ha varit om jag levde då? Skulle vi idag alls känna igen vår hembygds platser och människorna som levde där då om vi oförklarligt skulle råka stöta på dem, där i allt det gröna – och nästan becksvarta vintern – bortom larmande städer, bilar, och all möjlig teknik och ljud som omger oss idag? Och hur kan vi genom kvinnors och mäns vardagliga göranden i det förflutna förstå och förklara västerlandets stora omvandlingar fram mot det moderna samhället?

Jag strävar efter att så långt det låter sig göras förstå och begripliggöra liv och samhälle i förfluten tid, därtill att gestalta de historiska aktörerna som levande och kännande människor.

Under hösten 2024 påbörjar jag ett nytt spännande forskningsprojekt. Tillsammans med Vasamuseet och Stockholms stadsmuseum - där jag är anställd som vetenskaplig redaktör på bokförlaget Stockholmia - forskning och förlag - ska jag göra mikrohistorisk studie av den intressanta Margareta Nilsdotter. Under 1620-talet var hon en av nyckelfigurerna i Stockholms näringsliv. Som änka efter skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson förestod hon i praktiken den kungliga skeppsgården i Stockholm. Så till vida ses hon idag som en nyckelfigur även bakom det berömda skeppet Vasa. Detta projekt ska resultera i en monografi och ges ut på Stockholmia - forskning och förlag.

Min senaste bok utgörs av en mikrohistorisk levnadsteckning av den spännande 1600-talspoeten Lars Johansson Lucidor. Monografin med titeln Jag, en olycklig spåman utkom den 25 augusti 2023 på Natur & Kultur. Boken om Lucidor har fått fina recensioner och nominerades 2023 till Stora Fackbokspriset.

År 2020 utkom studien Fröjdelekar. Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid (Atlantis Bokförlag 2020). Precis som de föregående monografierna Missdådare och Bödlar behandlar boken de vardagsnära historierna.  Fröjdelekar har fått ett fint mottagande och nominerades till Stora Fackbokpriset 2020 och belönades 2022 med Svenska Akademiens Axel Hirschs pris.

Se dig omkring på min hemsida och läs om mina böcker och föreläsningsserier.


Nyheter

Lucidor
Nu är boken här!

De svenska historiedagarnaUnder de svenska historiedagarna samtalade jag med akademiledamoten Peter Englund om Lars Johansson Lucidor. Se programmet här.

I programserien "Vem tror du att du är?" på Kanal 5 och Discovery+ medverkar jag med en bödelshistoria.

Läs eller lyssna på essän "Midnattsdansen" hos Anekdot. Midnattsdansen - Anekdot

Fröjdelekar har belönats med Axel Hirschs pris från Svenska Akademien!

I september 2021 tilldelades jag det östgötska kulturhistoriepriset ur Olof Skoglunds stiftelse.

Nu har Missdådare, Bödlar och Fröjdelekar kommit som ljudböcker. De är inlästa av Lars Winclair och finns hos Bookbeat, Storytel och Nextstory.

Min bok Fröjdelekar är nominerad till Stora Fackbokspriset 2020!