Kalendarium

Kulturmagasinet, Sundsvall 20 oktober

 


 

Välkommen till min hemsida

Jag är historiker och författare med stort intresse för det svenska 1600-talet. Min forskning behandlar tidens kulturella och sociala förhållanden, som hur tillvaron organiserades och fungerade runt om i riket, hur människor samspelade med varandra, vilka konflikter som uppstod, hur de drevs och löstes. Rättskipning, rättstänkande och social kontroll har stått i centrum för mina studier, liksom mentaliteter och sedvänjor. Mina forskningsfrågor bottnar i  ett intresse för människans villkor, som hur det kan ha varit att växa upp i en liten socken under stormaktstiden, att föda barn, driva ärenden på tinget, köpa och sälja varor, att ta en öl vid marknadsplatsen. Vem skulle jag själv ha varit om jag levde då? Skulle vi idag alls känna igen vår hembygds platser och dem som levde då om vi oförklarligt skulle råka stöta på dem, där i allt det gröna – och nästan becksvarta om vintern – bortom larmande städer, bilar, och all möjlig teknik och ljud som omger oss idag? Och hur kan vi genom kvinnors och mäns vardagliga göranden förstå och förklara västerlandets stora omvandlingar mot det moderna samhället?

Jag strävar efter att så långt det låter sig göras förstå och begripliggöra liv och samhälle i förfluten tid, därtill att gestalta de historiska aktörerna som levande och kännande människor.

Nu arbetar jag med en levnadsteckning av den spännande 1600-talspoeten Lars Johansson Lucidor. Denna monografi planeras utkomma sensommaren 2023 på Natur & Kultur.

Min senaste bok heter Fröjdelekar. Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid (Atlantis Bokförlag 2020). Precis som de föregående monografierna Missdådare och Bödlar behandlar boken de vardagsnära historierna. Denna gång tar jag sikte på det glädjefyllda i 1600-talstillvaron, som hur människor roade sig under året och i livets olika skeden. Fröjdelekar har fått ett fint mottagande och nominerades till Stora Fackbokpriset 2020.

I april 2016 utkom monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Atlantis Bokförlag AB). Den har fått ett fint mottagande, bland annat i Respons, Axess, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Östgöta Correspondenten.

Se dig omkring på min hemsida och läs om mina böcker och föreläsningsserier.


Nyheter

Fröjdelekar har belönats med Axel Hirschs pris från Svenska Akademien!

I september 2021 tilldelades jag det östgötska kulturhistoriepriset ur Olof Skoglunds stiftelse.

Nu har Missdådare, Bödlar och Fröjdelekar kommit som ljudböcker. De är inlästa av Lars Winclair och finns hos Bookbeat, Storytel och Nextstory.

Min bok Fröjdelekar är nominerad till Stora Fackbokspriset 2020!

Fröjdelekar ingår i Svenska kulturrådets Swedish book year of 2020

Samtal med Urban Lindstedt om det glädjefyllda 1600-talet. Hör oss prata i munnen på varandra om glada upptåg, lustfyllda möten och livsbejakande fester.

Boken Fröjdelekar är här! Från och med den 8:e maj finns den att köpa i en bokhandel nära dig.

Lyssna på podden Udda ting där jag talar med Henrik Möller om bödeln och dennes värv.

Lyssna på Vetenskapsradion Historia och få en försmak av den kommande boken Fröjdelekar.

Jag har tilldelats pris av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien! Priset delas ut vid Akademiens högtidssammanträde den 6 november på Uppsala slott.

I den utmärkta podden Historia Nu samtalar jag med Urban Lindstedt om brott och straff under stormaktstiden. Lyssna på avsnittet här.

Jag har tilldelats Stora Historiepriset 2019! Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat. Ur motiveringen: ”Hon kombinerar förtjänstfullt historievetenskaplig skicklighet och forskning på primärkällor med den populärvetenskapliga ambitionen utan att göra avkall på vetenskapliga och faktamässiga kriterier.” Läs mer om priset hos Sörmlands museum.