Kalendarium

Charlottenborgs slott, Motala NYTT DATUM KOMMER
Christinehofs slott, 13 augusti
Bokmässan, Göteborg 24-27 september
Senioruniversitetet, Sundsvall, 15 september
Söderköpings bibliotek, 29 september


Logga jpg

logo-org-svensk_142x118

 


Välkommen till min hemsida

Jag är historiker och författare med stort intresse för det svenska 1600-talet. Min forskning behandlar tidens kulturella och sociala förhållanden, som hur tillvaron organiserades och fungerade runt om i riket, hur människor samspelade med varandra, vilka konflikter som uppstod, hur de drevs och löstes. Rättskipning, rättstänkande och social kontroll har stått i centrum för mina studier, liksom mentaliteter och sedvänjor. Mina forskningsfrågor bottnar i  ett intresse för människans villkor, som hur det kan ha varit att växa upp i en liten socken under stormaktstiden, att föda barn, driva ärenden på tinget, köpa och sälja varor, att ta en öl vid marknadsplatsen. Vem skulle jag själv ha varit om jag levde då? Skulle vi idag alls känna igen vår hembygds platser och dem som levde då om vi oförklarligt skulle råka stöta på dem, där i allt det gröna – och nästan becksvarta om vintern – bortom larmande städer, bilar, och all möjlig teknik och ljud som omger oss idag? Och hur kan vi genom kvinnors och mäns vardagliga göranden förstå och förklara västerlandets stora omvandlingar mot det moderna samhället?

Jag strävar efter att så långt det låter sig göras förstå och begripliggöra liv och samhälle i förfluten tid, därtill att gestalta de historiska aktörerna som levande och kännande människor.

I april 2016 utkom monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Atlantis Bokförlag AB). Den har fått ett fint mottagande, bland annat i Respons, Axess, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Östgöta Correspondenten.

Min senaste bok heter Fröjdelekar. Liv, lust och nöjen under svensk stormaktstid. Precis som de föregående monografierna Missdådare och Bödlar behandlar boken de vardagsnära historierna. Denna gång tar jag sikte på det glädjefyllda i 1600-talstillvaron, som hur människor roade sig under året och i livets olika skeden. Fröjdelekar hittar du i bokhandeln från och med den 8:e maj 2020.

Se dig omkring på min hemsida och läs om mina böcker och föreläsningsserier.


Nyheter

Boken Fröjdelekar är här! Från och med den 8:e maj finns den att köpa i en bokhandel nära dig.

Lyssna på podden Udda ting där jag talar med Henrik Möller om bödeln och dennes värv.

Lyssna på Vetenskapsradion Historia och få en försmak av den kommande boken Fröjdelekar.

Jag har tilldelats pris av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien! Priset delas ut vid Akademiens högtidssammanträde den 6 november på Uppsala slott.

I den utmärkta podden Historia Nu samtalar jag med Urban Lindstedt om brott och straff under stormaktstiden. Lyssna på avsnittet här.

Jag har tilldelats Stora Historiepriset 2019! Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat. Ur motiveringen: ”Hon kombinerar förtjänstfullt historievetenskaplig skicklighet och forskning på primärkällor med den populärvetenskapliga ambitionen utan att göra avkall på vetenskapliga och faktamässiga kriterier.” Läs mer om priset hos Sörmlands museum.

Följ med på Stora Historiekryssningen i november!

I podden Historia Nu är avsnittet om Bödlar det mest lyssnade under våren 2019! I juli kommer uppföljaren, Missdådare.

Läs i Populär Historia nr 12 (2018) om poeten Lasse Lucidor och hans korta men händelserika liv i stormaktstidens Sverige.

Vid Bokmässan 2018 arrangerade Natur & kultur, Norstedts och Atlantis seminariet Historien under lupp. Peter Englund, Henrik Berggren och jag diskuterade historia och berättande med exempel från våra böcker. Seminariet finns att se hos UR Samtiden.

Vid Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018 höll jag en kulturarvsmonolog med utgångspunkt från boken Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal. I samband med detta samtalade jag med K-poddens Erik Larsson om hur 1600-talet kan levandegöras. Samtalet går att lyssna på här.

I avsnitt 24 av Historia.nu samtalar jag med Urban Lindstedt om stormaktstidens bödlar.

I avsnitt 154 av podden Allt du velat veta pratar Fritte Fritzson och jag om stormaktstidens bödlar.

Västarvet gästbloggar jag om bödlar.

Jag har belönats av Svenska Akademien med medel ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse!

I nr 9 av Populär Historia (2017) skriver jag om barn i Sverige under medeltiden och fram genom 1600-talet. Med utgångspunkt från historikern Eva Österbergs bok De små då och min egen forskning skriver jag om hur barndomen kunde se ut i det förmoderna Sverige.

Göteborgs födelse på Göteborgs stadsmuseum

Se  Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om stadens 1600-talshistoria. Jag har medverkat genom att skriva förordet till utställningskatalogen Göteborgs födelse.

Min bok Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal har nominerats till Årets bok om svensk historia av Nättidningen Svensk Historia!

I Historieätarnas avsnitt om Hedvig Eleonoras tid berättar jag om hur det kunde vara att leva i utanförskap.

I antologin Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället bidrar nio medarbetare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet med exempel på hur behovet och användandet av kunskap sett ut i olika historiska situationer och tidsperioder. Professor Elisabeth Elgán och jag har varit redaktörer.

Min bok Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal har nominerats till Stora Fackbokspriset 2016! Priset delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Under Bokmässan i Göteborg intervjuades jag av Adam Cwejman för Axess om livet och döden för de svenska bödlarna. Se avsnittet här.

I septembernumret av Forskning och Framsteg (F&F 8/2016) berättar jag om bödlar under det svenska 1600-talet.

I nr 8 av Populär Historia (2016) skriver jag om tiggare, vandrare, romer, häktmakare, bödlar och rackare i 1600-talets Sverige. I överhetens och bondebefolkningens ögon gick de under samlingsbeteckningen "tattare" och stod vid sidan av det etablerade bondesamhället, både genom sina arbetsuppgifter och i sitt sätt att leva. De var föraktade men samtidigt efterfrågade för de tjänster de utförde.