Nyheter

Jag har belönats av Svenska Akademien med medel ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse!

Nu finns Bödlar i pocket.

I nr 9 av Populär Historia 2017 skriver jag om barn i Sverige under medeltiden och fram genom 1600-talet. Med utgångspunkt från historikern Eva Österbergs bok De små då och min egen forskning skriver jag om hur barndomen kunde se ut i det förmoderna Sverige.

Göteborgs födelse på Göteborgs stadsmuseum

Se stadsmuseet i Göteborgs nya basutställning om stadens 1600-talshistoria. Jag har medverkat genom att skriva förordet till utställningskatalogen Göteborgs födelse.

Min bok "Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal" har nominerats till Årets bok om svensk historia av Nättidningen Svensk Historia!

Nytt forskningsprojekt: Lust, lek och spel i svenskt 1600-tal. Jag har nu påbörjat en ny bok. Den kommer precis som de föregående monografierna Missdådare och Bödlar behandla de små historierna i svensk stormaktstid, men den här gången är blicken fäst på det glädjefyllda i 1600-talstillvaron. Hur uppvaktade ungdomar varandra, vad hände på de så kallade mökvällarna och vad gjorde folk i de många lekstugorna? Projektet ska mynna ut i en monografi som ges ut på Atlantis förlag våren 2020.

I Historieätarnas avsnitt om Hedvig Eleonoras tid berättar jag om hur det kunde vara att leva i utanförskap.

I antologin "Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället" bidrar nio medarbetare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet med exempel på hur behovet och användandet av kunskap sett ut i olika historiska situationer och tidsperioder. Professor Elisabeth Elgán och jag har varit redaktörer.

Min bok "Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal" har nominerats till Stora Fackbokspriset 2016! Priset delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Under Bokmässan i Göteborg intervjuades jag av Adam Cwejman för Axess om livet och döden för de svenska bödlarna. Se avsnittet här.

I septembernumret av Forskning och Framsteg (F&F 8/2016) berättar jag om bödlar under det svenska 1600-talet.

I nr 8 av Populär Historia 2016 skriver jag om tiggare, vandrare, romer, häktmakare, bödlar och rackare i 1600-talets Sverige. I överhetens och bondebefolkningens ögon gick de under samlingsbeteckningen "tattare" och stod vid sidan av det etablerade bondesamhället, både genom sina arbetsuppgifter och i sitt sätt att leva. De var föraktade men samtidigt efterfrågade för de tjänster de utförde.

Populär Historia nr 8 2016


Välkommen till min hemsida

Jag är historiker och författare, och forskar om de svenska 1500- och 1600-talen. Min forskning behandlar den tidens kulturella och sociala förhållanden, som hur tillvaron organiserades och fungerade runt om i riket, hur människor samspelade med varandra, vilka konflikter som uppstod, hur de drevs och löstes. Rättskipning, rättstänkande och social kontroll har stått i centrum för mina studier, liksom mentaliteter och sedvänjor. Mina forskningsfrågor bottnar i  ett intresse för människans villkor, som hur det kan ha varit att växa upp i en liten socken under stormaktstiden, att föda barn, driva ärenden på tinget, köpa och sälja varor, att ta en öl vid marknadsplatsen. Vem skulle jag själv ha varit om jag levde då? Skulle vi idag alls känna igen vår hembygds platser och dem som levde då om vi oförklarligt skulle råka stöta på dem, där i allt det gröna – och nästan becksvarta om vintern – bortom larmande städer, bilar, och all möjlig teknik och ljud som omger oss idag? Och hur kan vi genom kvinnors och mäns vardagliga göranden förstå och förklara västerlandets stora omvandlingar mot det moderna samhället?

Jag strävar efter att så långt det låter sig göras förstå och begripliggöra liv och samhälle i förfluten tid, därtill att gestalta de historiska aktörerna som levande och kännande människor. Se dig omkring på min hemsida och läs om mina böcker och föreläsningsserier.


Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

I april 2016 utkom monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (Atlantis Bokförlag AB). Den har fått ett fint mottagande, bland annat i Respons, Axess, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Östgöta Correspondenten. Författaren Gabriella Håkansson skriver i sin recension:

"[Sandén] värnar den vetenskapliga stringensen samtidigt som hon har den stora berättarens gåva. Språket är kärvt och sjungande som ett skaldestycke av Lasse Lucidor [...]"  (Respons nr 5/16)

Historikern Dick Harrison skriver:

"Det är bara att lyfta på hatten. Att läsa Bödlar är en njutning. Annika Sandén har skrivit en monografi som är socialhistoria när den är som bäst [...]" (Axess nr 5 2016) 

Du kan läsa mer om Bödlar och andra böcker under rubriken Böcker i menyn ovan.

Bödlar


Kalendarium

Hanaholmen, Helsingfors, 2 mars
Marinmuseum Karlskrona, 7 mars
Lödöse museum, 17 maj
Hovdala slott, Hässleholm, 21 juli
Spf Seniorerna Mjölby, 1 oktober
Aska hembygdsförening, 17 november


Logga jpg

logo-org-svensk_142x118